Metro Card Plush Toy

Fabdog

Metro Card Plush Toy

Take a ride on the NYC subway with our plush metro card toy. Measures 4x6".